Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2018

Mordulec
0953 6a53
Reposted fromunterland unterland viagpunktschmitz gpunktschmitz

November 23 2017

Mordulec
5520 5477
Reposted fromzciach zciach viakreska-groteska kreska-groteska
Mordulec
Proste prawa życia

1. Prawo wzajemności.  Zanim osądzisz błędy innych, zwróć uwagę na własne błędy. Ten, kto rzuca błotem, nie może mieć czystych rąk.
2. Prawo bólu.  Obrażony człowiek zadaje ból innym.
3. Prawo wyższego poziomu.  Przechodzimy na wyższy poziom dopiero wtedy, gdy zaczynamy traktować innych lepiej, niż oni nas traktują.
4. Prawo bumerangu.  Kiedy pomagamy innym – pomagamy jednocześnie samym sobie.
5. Prawo młotka.   Nigdy nie sięgaj po młotek, by zabić komara na czole współrozmówcy.
6. Prawo wymiany.  Zamiast ustawiać innych na miejsca, postaw siebie na ich miejscu.
7. Prawo nauki.   Każdy człowiek, jakiego spotykamy na swojej drodze, może nas czegoś nauczyć.
8. Prawo charyzmy.   Ludzie interesują się człowiekiem, który interesuje się nimi.
9. Prawo 10 punktów.   Wiara w najlepsze cechy innego człowieka powoduje, że zaczyna on te cechy przejawiać.
10. Prawo sytuacji.   Nigdy nie doprowadzaj do tego, by sytuacja znaczyła dla ciebie więcej, niż relacje.
11. Prawo Boba.  Kiedy Bob ma problemy, to oznacza, że największym problemem jest Bob.
12. Prawo dostępności.  Autoironia i umiejętność śmiania się z siebie pomaga innym czuć się z nami swobodnie.
13. Prawo okopów.   Kiedy szykujesz się do bitwy, wybieraj dla siebie takie okopy, żeby zmieścili się w nich przyjaciele.
14. Prawo rolne.  Wszystkie relacje można i należy kultywować.
15. Prawo 101%.  Znaleźć jeden procent, z którym się zgadzamy i skierować tam 100 procent swoich wysiłków.
16. Prawo cierpliwości.  Podróż z innymi zawsze przebiega wolniej, niż podróż w pojedynkę. Jeśli chcesz zajść daleko – idźcie razem, jeśli chcesz iść szybko – idź sam.
17. Prawo drugiej strony medalu.  Prawdziwy sprawdzian relacji nie polega na tym, w jakim stopniu jesteśmy lojalni wobec przyjaciół, którym idzie źle. Polega on na tym, jak bardzo cieszymy się, gdy osiągają oni sukces.
18. Prawo współpracy.  Wspólna praca zwiększa prawdopodobieństwo wspólnego sukcesu.
Reposted fromkyte kyte viakreska-groteska kreska-groteska
Mordulec
8623 4a1c

April 29 2017

Mordulec
0929 0172
Reposted fromfungi fungi viakokoloko kokoloko
Mordulec
8011 eb49
Reposted fromkrzysk krzysk viaSzczurek Szczurek
Mordulec

March 11 2017

Mordulec
2218 b5f5
Reposted fromQuadraphonic Quadraphonic viapuddinglord puddinglord

March 05 2017

Mordulec
8571 ee60 640
Reposted bystraycatBrainystuff-for-athalis-dadvautee
Mordulec
8508 7747 640
Reposted bystraycatpaaamamnisBrainystuff-for-athalis-dad
Mordulec
8391 79b4 640
Reposted bystraycatsofiaswaitingfortheguide
Mordulec
8302 86db 640
Reposted bystraycatnitroventHypothermiaangry-mushroomkattdiedrunkmushusmoke11BrainylubikokolokoAluAlustraconyczaspuddinglord
Mordulec
8210 2e61
Reposted bystraycatpaaam

June 21 2015

Mordulec
2771 7563
Reposted fromSzczurek Szczurek
Mordulec
1068 99cf 640
Widoki
Reposted fromtelewizja telewizja viavictorian victorian

June 19 2015

Mordulec
3627 db34
Reposted fromkjuik kjuik viamamba1 mamba1
Mordulec
0528 c0c9
that's drugs too you know...
Reposted fromverschwoerer verschwoerer viabeatlanna beatlanna
Mordulec
9560 67e7
disturbing.
Reposted bykreska-groteska kreska-groteska
Mordulec
9555 4bea 640
Park Śląski rok 2352.
Mordulec
9552 8d8d
Reposted bytawmamba1
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl